• aeiforoteliko1
  • pilotikoteliko1
  • ekdilositeliko1
  • hydrobot
  • 3on3slide
  • rompotiki

Με την ιστοσελίδα αυτή, ανοίγουμε ένα παράθυρο διαλόγου ανάμεσα σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς της σχολικής μας κοινότητας. Ο χώρος αυτός δημιουργήθηκε τόσο για να δώσει τη δυνατότητα στα παιδιά να παρουσιάσουν τις εργασίες και τις δραστηριότητές τους, όσο και για να παρέχει στον κάθε ενδιαφερόμενο τη δυνατότητα να αντλήσει πληροφόρηση για το Σχολείο μας.

Αειφόρο - Ομάδες δράσης

Εξοικονόμησης ενέργειας και νερού

Γνωριμία & ενημέρωση με τους βασικούς τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας με σκοπό την αποφυγή της σπατάλης και όχι τη στέρηση. Ενημέρωση σχετικά με τα φυσικά/οικονομικά φαινόμενα που καθιστούν την εξοικονόμηση ενέργειας αναγκαία.

Ανακύκλωσης υλικών και μείωσης αποβλήτων

Γνωριμία & ενημέρωση με τους βασικούς άξονες και τρόπους ανακύκλωσης. Ένταξη της ιδέας της ανακύκλωσης στη σχολική καθημερινότητα

Κήπου

Αισθητική παρέμβαση στους ήδη υπάρχοντες χώρους, και προσπάθεια επέκτασης τους. Στόχος είναι να λειτουργήσει ο σχολικός χώρος ως μικρογραφία της εφαρμογής της αειφορίας στο ευρύτερο περιβάλλον.

Αισθητικής αναβάθμισης

Καλλιέργεια της αισθητικής της σχολικής κοινότητας & του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου με στόχο την ανάδειξη της αειφορίας ως κεντρική ιδέα.

Κοινωνικής ευθύνης

Ανάπτυξη συνεκτικών δεσμών σχολείου-τοπικής κοινωνίας

Περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης

Ενεργού πολίτη - Δημοκρατικών διαδικασιών

Ενίσχυση & ανάδειξη της δημοκρατικότητας στα πλαίσια της αειφορίας

Τύπου και ενημέρωσης - Φωτογραφικού αρχείου

Καταγραφή και ανάδειξη των δράσεων της σχολικής κοινότητας. Επικοινωνία με άλλες σχολικές κοινότητες με γνώμονα την ανταλλαγή απόψεων & εμπειριών.

Δημιουργικής απασχόλησης

Ενίσχυση της ομαδικότητας και η ενασχόληση με τη λογοτεχνία με μια διαφορετική οπτική

Αειφόρο Σχολείο

Εκτύπωση

Κομποστοποιητής

Γράφτηκε από τον/την Super User. Posted in Ομάδα κήπου

ΔΡΑΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΚΗΠΟΥ/ΜΑΡΤΙΟΣ 2013

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΤΗ

ΔΡΑΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΚΗΠΟΥ/15-12-2012

ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ/ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ

κ. Αρμόνης Ιωάννης

κ. Ζάβου Νίκη

κ. Μαντζάνα Φανή

ΣΤΟΧΟΙ

Καθήκοντα και δράσεις που μπορεί να αναλάβει αυτή η ομάδα:

? Να αναλάβει τη φροντίδα των φυτών που ήδη υπάρχουν

? Να υποδείξουν χώρους .όπου μπορούν να φυτευτούν και άλλα φυτά

? Να ενημερώσει και να διδάξει στους μαθητές και στις μαθήτριες του σχολείου την έννοια του οικολογικού αποτυπώματος και τους τρόπους μείωσής του.

Προτεινόμενες δράσεις

? Φροντίδα και διακόσμηση των παρτεριών του σχολείου

? Διακόσμηση των τάξεων με φυτά/γλάστρες

? Εντοπισμός άλλων χώρων όπου θα μπορούσαν να φυτευτούν και άλλα φυτά

? Οργάνωση της ενημέρωσης της μαθητικής και διδακτικής κοινότητας σχετικά με την έννοια του οικολογικού αποτυπώματος

Εκτύπωση

Ομάδα συνεργασίας και αισθητικής παρέμβασης

Γράφτηκε από τον/την Super User. Posted in Ομάδα συνεργασίας και αισθητικής παρέμβασης

'' Ένα πρωτότυπο Χριστουγεννιάτικο δέντρο ''

'' Το 3ο γυμνάσιο στο κλίμα των γιορτών ''

ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ/ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ

κ. Αδαμόπουλος Δημήτριος

κ. Γεωργοπούλου Δήμητρα

κ. Νάστος Βασίλειος

ΣΤΟΧΟΙ

Καθήκοντα και δράσεις που μπορεί να αναλάβει αυτή η ομάδα:

? Να αυξήσει τη συχνότητα χρήσης του Η/Υ και ΤΠΕ στη διδασκαλία όλων των μαθημάτων. Δ

? Να αναλάβει την αισθητική αναβάθμιση του σχολείου (ζωγραφική, διακόσμηση, καθαριότητα, αναδιάταξη επίπλων, κλπ), με τη συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσότερων παιδιών και εξωσχολικών καλλιτεχνών. Δ

? Να μελετήσει (σε διαδίκτυο, βιβλιοθήκες, περιοδικά) την εμπειρία που υπάρχει σε άλλα σχολεία (του εσωτερικού ή του εξωτερικού) και να εισηγηθεί αλλαγές που μπορούν να εφαρμοστούν και στο δικό μας σχολείο

Προτεινόμενες δράσεις

? Χριστουγεννιάτικος στολισμός με ανακυκλώσιμα υλικά

? Κατασκευή του εμβλήματος του αειφόρου σχολείου σε φυσικό μέγεθος

? Δημιουργία λογότυπου και συνθήματος (slogan) του σχολείου μας ως Αειφόρο Σχολείο

? Δημιουργία δικτυού επικοινωνίας και ανταλλαγής απόψεων και εμπειριών με άλλα αειφόρα σχολεία του εσωτερικού και εξωτερικού

? Ενημέρωση του διδακτικού προσωπικού σχετικά με τη χρήση Η/Υ και ΤΠΕ στη εκπαιδευτική διαδικασία

? Καταγραφή του ποσοστού χρήσης Η/Υ και ΤΠΕ στη εκπαιδευτική διαδικασία

Εκτύπωση

Ομάδα δημοκρατίας και κοινωνικής ευθύνης

Γράφτηκε από τον/την Super User. Posted in Ομάδα δημοκρατίας και κοινωνικής ευθύνης

ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ/ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ

κ. Γαλάνης Νικόλαος

κ. Καβουρίνος Θεόδωρος

κ. Καρούντζος Ιωάννης

κ. Κωστόγιαννη Χαραλαμπία

ΣΤΟΧΟΙ

Καθήκοντα και δράσεις που μπορεί να αναλάβει αυτή η ομάδα:

·        Να βελτιώσει τη δημοκρατική λειτουργία των πενταμελών μαθητικών συμβουλίων & του δεκαπενταμελούς μαθητικού συμβουλίου.

·        Να φροντίσει για τη σύγκληση των γενικών συνελεύσεων και για την εισαγωγή στην ημερήσια διάταξη των συνελεύσεων αυτών θεμάτων σχετικών με τη λειτουργία του σχολείου, την εισαγωγή καινοτομιών στο σχολείο, κλπ.

·        Να συμβάλει στη συνολική βελτίωση της δημοκρατικής λειτουργίας του σχολείου με σχετικές πρωτοβουλίες.

·        Να αναλάβει την οργάνωση της συμμετοχής του σχολείου σε κοινωνικές και περιβαλλοντικές δράσεις, όπως έρανοι, δενδροφυτεύσεις, φροντίδα αδέσποτων ζώων, υποστήριξη φτωχών οικογενειών, καθαρισμός ακτών, καθαρισμός δασών, τη φροντίδα ενός (περι)αστικού πάρκου, συμμετοχή σε ενημερωτικές εκστρατείες για κοινωνικά και περιβαλλοντικά θέματα.  Δ[1]

·        Να αναλάβει την πρόσκληση εξωσχολικών επιστημόνων και επαγγελματιών με σκοπό τον εμπλουτισμό γνώσεων και εμπειρίας.  Δ

·        Να υποβάλλει εισηγήσεις στο Σύλλογο Διδασκόντων σχετικά με εκπαιδευτικές και διδακτικές επισκέψεις.  Δ

·        Να συνεργαστεί με το κυλικείο, ώστε αυτό να διαθέτει βιολογικά και υγιεινά τρόφιμα.

·        Να οργανωθούν δράσεις όπου θα προωθούνται οι έννοιες της ισότητας, της αποδοχής της διαφορετικότητας

Προτεινόμενες δράσεις

·        Οργάνωση ημερίδας με θέμα τη διατροφή με τη συμμετοχή και ειδικών επιστημόνων

·        Εθελοντική προσφορά τροφίμων ή άλλων ειδών στον οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

·        Οργάνωση εκπαιδευτικών εκδρομών και διδακτικών επισκέψεων

·        Συνεργασία με τους υπευθύνους του σχολικού κυλικείου

·        Οργάνωση Χριστουγεννιάτικου bazaar

[1] Όπου εμφανίζεται αυτό το σήμα (Δ), γίνεται αναφορά σε δράση ή στόχο με μετρήσιμο δείκτη ο οποίος και καταχωρείται στο Ημερολόγιο Δράσεων Αειφόρου Σχολείου που θα υποβληθεί στην Επιτροπή Βραβείου Αειφόρου Σχολείου.

Εκτύπωση

Αειφορο σχολειο

Γράφτηκε από τον/την Super User. Posted in Αειφόρο Σχολείο

Τι είναι αειφορία;

«Αειφορία (ή αειφόρος ανάπτυξη) είναι εκείνη που επιτρέπει στις σημερινές γενιές να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους, χωρίς όμως να θέτει σε κίνδυνο τη δυνατότητα των επόμενων γενιών να ικανοποιήσουν τις δικές τους».

(World Commission on Environment and Development, 1987)

Τι ειναι το αειφόρο σχολείο

Είναι ένα σχολείο χαρούμενο, ήρεμο, ασφαλές, ένα σχολείο στο οποίο οι μαθητές και οι μαθήτριες χαίρονται να φοιτούν, ένα σχολείο που δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να αναπτύξουν τα ταλέντα και τις ικανότητές τους, την κριτική σκέψη, ένα σχολείο που δίνει χρόνο για αναστοχασμό, που δείχνει κατανόηση και αγάπη για όλα τα παιδιά, ανεξάρτητα από την επίδοσή τους στα μαθήματα, ένα σχολείο εργαστήρι της ζωής και της χαράς.

Δείκτες Αειφορίας

Αναλυτική παρουσίαση Αειφόρου Σχολείου

ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

 

 

 

«