Εκτύπωση

2η/nd Διεθνική/Transnational Meeting-Greece

Γράφτηκε από τον/την Super User. Posted in Erasmus+ 2017 - 2018

Για να δείτε όλα όσα αφορούν τη 2η Διεθνική Συνάντηση που έγινε από 7-10 Μαίου 2018 στην Ελλάδα, πατήστε εδώ

In order to see everything tha thas to do with the 2η Transnational Meeting from 7-10 May 2018 in Greece, press here