Εκτύπωση

Γενική Ενημέρωση Γονέων

Γράφτηκε από τον/την Super User. Posted in Άρθρα συλλόγου γονέων και κηδεμόνων

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο    Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

      Αγαπητοί γονείς ? κηδεμόνες των μαθητών μας,

Μαζί με τις ευχές μας για καλή σχολική χρονιά επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε για κάποια σημαντικά ζητήματα που σχετίζονται με την εύρυθμη λειτουργία του Σχολείου και τη δημιουργική συνεργασία εκπαιδευτικών, μαθητών και κηδεμόνων.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ - ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Ως συνεργάτες είστε ευπρόσδεκτοι στο Σχολείο για ανταλλαγή απόψεων με τη Διεύθυνση του Σχολείου οποιαδήποτε ημέρα και ώρα κρίνετε σκόπιμο εσείς. Ειδικότερα, η ενημέρωση από τους εκπαιδευτικούς για την επίδοση και συμπεριφορά των παιδιών γίνεται κάθε Πέμπτη από τις 9.00 έως τις 13.00.

ΦΟΙΤΗΣΗ ? ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΥΣΙΩΝ

  • Για κάθε ημέρα απουσίας από το Σχολείο ο μαθητής χρεώνεται με 7 απουσίες.
  • Το όριο των απουσιών για κάθε μαθητή είναι 114 απουσίες, με την προϋπόθεση ότι από αυτές τουλάχιστον οι 50 είναι δικαιολογημένες. Συνεπώς δεν πρέπει ο μαθητής να σημειώσει απουσίες ούτε περισσότερες από 114 συνολικά ούτε περισσότερες από 64 αδικαιολόγητες (έστω κι αν δεν έχει φτάσει τις 114 συνολικά). Σε περίπτωση που δεν τηρηθούν τα παραπάνω όρια ο μαθητής δεν επιτρέπεται να συμμετάσχει στις εξετάσεις του Μαΐου ? Ιουνίου.
  • Τις απουσίες μπορεί να τις δικαιολογήσει μόνο ο ίδιος ο κηδεμόνας είτε συμπληρώνοντας στο Σχολείο δική του δήλωση (για δικαιολόγηση απουσιών μέχρι 2 ημερών) είτε προσκομίζοντας ιατρική βεβαίωση.
  • Ο κηδεμόνας με δική του δήλωση (χωρίς ιατρική βεβαίωση) μπορεί συνολικά για όλη τη χρονιά να δικαιολογήσει τις απουσίες μέχρι δέκα ημερών.
  • Σε κάθε περίπτωση τα δικαιολογητικά προσκομίζονται στη Γραμματεία του σχολείου εντός 10 ημερών από την ημέρα επανόδου του μαθητή στο Σχολείο.
  • Οι μονόωρες απουσίες δε δικαιολογούνται, παρά μόνο αν δοθεί άδεια από τη Διεύθυνση του Σχολείου.

ΠΡΩΙΝΗ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ

  • Οι μαθητές προσέρχονται στο σχολείο έγκαιρα πριν από τις 8.10 π.μ.
  • Oι αργοπορημένοι μαθητές δεν μπαίνουν στις τάξεις. Οφείλουν να περάσουν από το Γραφείο και να προβάλουν τη δικαιολογία της αργοπορίας τους. Η αργοπορία δικαιολογείται: α) αν καθυστερήσει το μεταφορικό μέσο και β) αν ο κηδεμόνας ενημερώσει τη Δ/νση για τους λόγους αργοπορίας. Αν η αργοπορία είναι αδικαιολόγητη ο μαθητής δε γίνεται δεκτός στην αίθουσα, επιβαρύνεται με απουσία και σημειώνεται με επίπληξη στο βιβλίο κυρώσεων. Αν επαναληφθεί το φαινόμενο ειδοποιούνται οι κηδεμόνες

ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ-ΑΛΛΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων και συσκευών εικόνας και ήχου στο Σχολείο. Η μη συμμόρφωση επισύρει ποινή σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Οι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιούν τα τηλέφωνα του Σχολείου σε περίπτωση ανάγκης και συνεπώς δεν συντρέχει λόγος να έχουν μαζί τους συσκευές κινητής τηλεφωνίας.

ΠΑΡΕΚΚΛΙΝΟΥΣΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

Στις περιπτώσεις που οι μαθητές δε συμμορφώνονται στους κανονισμούς του Σχολείου τους επιβάλλονται οι εξής ποινές: α) Επίπληξη, β) Ωριαία απομάκρυνση από το μάθημα, γ) Αποβολή από τα μαθήματα 1-5 ημερών και δ) Αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος (σπάνια). Σε κάθε τέτοια περίπτωση το σχολείο ενημερώνει τους γονείς και κηδεμόνες.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Στο σχολείο μας εκπονούνται κάθε χρόνο Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων (Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Αγωγής Καταναλωτή, Αγωγής Σταδιοδρομίας, Πολιτιστικών δραστηριοτήτων, ευρωπαϊκά προγράμματα κλπ). Στο πλαίσιο των προγραμμάτων αυτών οι μαθητές δραστηριοποιούνται σε αντικείμενα που επιλέγουν οι ίδιοι και τους ενδιαφέρουν, με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών. Αποτελέσματα των δραστηριοτήτων αυτών εκτίθενται στο χώρο του Σχολείου. Επιπλέον μέσα από την υποχρεωτική ζώνη Βιωματικές δράσεις- Συνθετικές Εργασίες (Σχολική και Κοινωνική Ζωή, Φύση και Άσκηση, Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη, Τοπική Ιστορία κ.ά,) οι μαθητές ενεργοποιούνται, αναπτύσσουν τις δεξιότητές τους κάνοντας ομαλότερη την μετάβαση τους στο Λύκειο.

Το σχολείο μας εφαρμόζει στη διδασκαλία και τα νέα προγράμματα σπουδών που στοχεύουν στον εμπλουτισμό της υπάρχουσας βιβλιοκεντρικής προσέγγισης της διδακτικής πράξης, χρησιμοποιώντας πολλαπλά διδακτικά μέσα και υλικά (υλικά από το ψηφιακό σχολείο, έγκυρες πηγές από το διαδίκτυο, διαδραστικούς πίνακες, κ.λ.π.). Για το λόγο αυτό οι αίθουσες διδασκαλίας έχουν εξοπλισθεί όλες με διαδραστικούς πίνακες, βιντεοπροβολείς και Η/Υ.

                                                                                                                          Η Διευθύντρια

               Καλδή Σοφία

     Φυσικών Επιστημών