Εκτύπωση

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 2012-13

Τμήμα

Επώνυμο

Ονομα

Α.1

ΚΩΣΤΑΚΗ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Α.2

ΚΟΡΟΛΗ ΜΠΛΕΣΙΟΥ

ΕΛΕΝΗ

Α.3

ΚΑΤΣΑΡΟΥ

ΜΑΡΙΑ

Α.4

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΑ

Β.1

ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Β.2

ΜΠΙΣΙΑ

ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ

Β.3

ΑΡΜΟΝΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

Β.4

ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

Γ.1

ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΑΡΙΑ

Γ.2

ΜΑΝΤΖΑΝΑ

ΦΑΝΗ

Γ.3

ΤΣΑΓΚΟΥ

ΜΑΡΙΑ

Γ.4

ΚΑΡΑΛΙΑ

ΑΝΤΩΝΙΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ?ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2012-13