Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ

Πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε την ιστορία του σχολείου μας:

Γυμνάσιο Θηλέων Τριπόλεως-Το αρχειακό υλικό του σχολείου μας”