Συμμετοχή σε Διεθνή Online Συνεργασία για τα Χριστούγεννα 2020!

Το σχολείο μας συμμετέχει σε διαδικτυακή συνεργασία 10 συνολικών χωρών(!) με δημιουργίες μαθητών/τριών μας για τα Χριστούγεννα 2020. Ο τίτλος του προγράμματος είναι: “Let’s keep in touch!” (“Ας κρατήσουμε επαφή”) με εκπαιδευτικούς & μαθητές των εξής χωρών: Γερμανία, Κίνα, Ολλανδία, Ιταλία, Ισπανία, Ουγγαρία, Γαλλία, Γεωργία, Πορτογαλία & Ελλάδα. Οι μαθητές/τριες των περισσοτέρων χωρών συνεργάστηκαν online, χρησιμοποιώντας Web 2.0 εργαλεία, καθώς τα σχολεία παραμένουν κλειστά & έφτιαξαν Χριστουγεννιάτικες δραστηριότητες στην Αγγλική Γλώσσα, οι οποίες βρίσκονται αναρτημένες σε διαδραστικό Χριστουγεννιάτικο Ημερολόγιο. Οι έξι δημιουργίες της Ελλάδας βρίσκονται στις ημέρες 14/12 & 22/12.